Aspektuella avledningar och eventstruktur i nordsamiska

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet fokuserar på nordsamiskans verbala avledningar relaterade till aspekt. Beståndsdelarna av semantiskt komplexa händelser är mera synliga i nordsamiskan än i de flesta andra språk, och språket har också verb som representerar händelser med mycket komplexa strukturer. Samiska är därför ett mycket spännande språk att använda i forskning på eventstruktur.

Forskningsprojektet “Aspektuella avledningar och eventstruktur i nordsamiska” är en undersökning av nordsamiskans verbala avledningar relaterade till aspekt. Fokus kommer att ligga på basverbens och de avledda verbens semantiska egenskaper, och på de syntaktiska kontexter som verben uppträder i. Syftet är att nå fram till en djupare förståelse av de eventstrukturer som är associerade med dessa verb. I många språk finns det verbformer som kan representera mer än en eventstruktur. Exempel på detta är de svenska verben hoppa, som kan få en semelfaktiv eller en durativ tolkning, och rulla, som kan tolkas kausativt eller intransitivt. I nordsamiskan finns inga sådana ambiguiteter. Semantisk variation i eventstrukturen återspeglas alltid i morfologin eller i syntaxen. Eftersom beståndsdelarna av semantiskt komplexa händelser är mera synliga i nordsamiskan än i de språk som existerande modeller för eventstruktur har byggts på, och eftersom nordsamiskan har verb som representerar händelser med mycket komplexa strukturer, så erbjuder den mycket goda möjligheter att testa dessa modeller. Detta kommer att göras genom att noggrant granska användningsvillkoren för olika verb innehållande aspektuella avledningar, samt de grammatiska egenskaperna hos dessa verb och hos de verbfraser som de uppträder i. Konkret sker detta genom korpussökningar som suppleras med konsultationer med samisktalande informanter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Marit Julien, 2016 okt 28, I : Open Linguistics. 2, 1, s. 400–426 27 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marit Julien, 2015, I : Lingua. 164, s. 1-24

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marit Julien, 2013, I : Finno-Ugric Languages and Linguistics. 2, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Julien, M. (Roll ej angiven)
2016 feb 42016 feb 5

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (1)