Det oförutsett uppenbara

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Syftet med avhandlingsarbetet är att kartlägga sekuritetshantering inom svenska förvaltningsmyndigheter, förstå och förklara organisationsutformning, arbetsprocesser och styrdokument samt utifrån etablerad teori föreslå förbättringar och förhållningssätt i ett organisatoriskt och kulturellt perspektiv i förhållande till framtida hotbilder.
StatusEj startat

Participants