Att utveckla stamcellsbaserad behandling av maligna gliom

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin
  • Neurovetenskaper

Beskrivning

Högmaligna gliom är den vanligaste och mest aggressiva typen av hjärntumör hos vuxna.
Trots operation, strålning och cytostatikabehandling är medianöverlevnaden endast 14
månader. Behandlingen misslyckas pga att s.k. tumörmikrosatelliter sprider sig från
tumörmassan. Egna preliminära resultat visar att mesenkymala stamceller effektivt uppsöker
tumörmikrosatelliter i hjärnan och förstör dessa med hjälp av en terapeutisk transgen, till
exempel en interleukin avsedd att stimulera en immunreaktion mot tumörceller. Stamcellerna
migrerar extensivt och infiltrerar tumörerna. Vi studerar nu effekter på tumörrecidiv och
fortsatt tumörtillväxt av genetiskt modifierade mesenkymala implanterade i
operationsområdet efter att hjärntumören avlägsnats operativt.
Gener för interferon gamma och interleukin-7 har överförs till stamceller för att stimulera
immunsvar mot tumören. Detta utgör en potentiellt kraftfull tilläggsbehandling. Vi planerar
även att överföra tumöravdödande onkolytiska virus baserade på adenovirus till hjärntumörer
med hjälp av stamcellsvektorer. En cellulär vektor som bär onkolytiska virus förhindrar att
virus neutraliseras av immunsystemet innan tumördödande effekt uppnåtts och tillåter en
potentiellt mycket större infiltration av tumören jämfört med direkt in vivo viral transfektion.
Kunskapsvinsterna kommer att innebära ett första viktigt steg mot klinisk applikation av
humana stamceller vid maligna hjärntumörer. Projektets långsiktiga målsättning är att
utveckla behandlingsmetoder i form av implantation av genetiskt modifierade stamceller,
möjligen i kombination med immunterapi, för att inhibera tumörtillväxt.
StatusEj startat

Participants

Relaterad forskningsoutput

Hellsten, J., Malin Wennström, Johan Bengzon, Mohapel, P. & Anders Tingström, 2004, I : Biological Psychiatry. 55, 4, s. 420-427

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johan Bengzon, Mohapel, P., Christine Ekdahl Clementson & Olle Lindvall, 2002, I : Progress in Brain Research. 135, s. 111-119

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (3)