Utvecklingsaspekter av textproduktion i skrift och tal

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Denna avhandling undersöker hur tal- och skrivfärdigheten utvecklas under skolåren. Studien använder ett material bestående av 316 texter från fyra texttyper: talade och skrivna narrativer, och talade och skrivna utredande texter (dvs. föredrag och uppsatser). Texterna är producerade av fyra åldersgrupper: 10-åringar, 13-åringar, 17-åringar och universitetsstuderande.

Texterna är producerade av fyra åldersgrupper: 10åringar, 13åringar, 17åringar och universitetstuderande, som alla deltog i en experimentell studie där de talade texterna videofilmades, och de skrivna spelades in med tangentbordsloggning (ScriptLog). På så sätt kunde både den färdiga produkten och processen bakom textproduktionen studeras.

Ett flertal mått undersöktes för att se hur ålder, genre och modalitet inverkar på textproduktionen. Avseende exempelvis antal ord, antal satser och antal Tunits fanns inga skillnader mellan 10åringar och 13åringar, och inte heller mellan 17åringar och universitetsstuderande. Detta tyder på att ett stort utvecklingssprång sker mellan 13 och 17 år.
När andra mått (exempelvis antal ord per fras, ord per Tunit, lexikal diversitet och densitet, samt redigeringar i skrift) undersöktes framträdde emellertid en mycket mer komplex bild av utvecklingen i tal och skrift.

Resultaten visar att alla språkanvändare drar nytta av tidigare kunskaper (t.ex. lingvistiska strukturer, ordförråd och genrekunskap) för att underlätta den kognitiva börda som en krävande uppgift i tal eller skrift innebär. Det går således inte att studera språkutvecklingen endast i en modalitet, utan för att kunna förstå hela språkkompetensen behöver man inkludera många olika texttyper.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/09/012009/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Victoria Johansson, Johan Frid & Wengelin, Å., 2018.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Victoria Johansson, 2010 nov 1.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (2)

Relaterade aktiviteter

Johansson, V. (Roll ej angiven)
2019 nov 5

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Johansson, V. (Inbjuden talare)
2018 okt 10

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (2)