Diplomatiska och mediala röster

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet ligger i en skärningspunkt av lingvistiska, sociologiska och psykologiska interesser. Den ger oss ett förfinat metodiskt instrument för en systematisk beskrivning av kommunikativa mönster och strukturer som samtalsdeltagarna använder när de positionerar sina perspektiv.

Projektet studerar samtal i fokusgrupper, dynamiken av hur kategoriseringen sker i samtal, polyfoni av röster och intertextualitet samt rollen av exempel i argumentationen.

Medarbetare i projektet var David Wästerfors (sociologiska institutionen).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/01/012002/12/31

Participants