Diskriminering av personer utpekade som "tattare" i Malmö stads nykterhetsnämnds verksamhet ca 1940-44. En okänd del av Malmö stads agerande i "tattarfrågan".

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Beskrivning

Syftet är att studera hur nykterhetsnämnden i Malmö uppfattade, beskrev och agerade gentemot de klienter som nämnden ansåg vara ”tattare”, en nedsättande term som ofta användes för att beteckna människor ur det svenska resandefolket. Genom undersökningen kan vi få ny kunskap om en tidigare okänd del av den svenska ”tattarfrågan”, dvs. den politiska debatt som handlande om hur myndigheterna borde agerade mot denna befolkningsgrupp, och som kulminerade under 1930- och 1940-talen. Forskningen om ”tattarfrågan” har hittills huvudsakligen studerat den nationella debatten och de statliga myndigheterna, medan den kommunala praktiken är betydligt mindre utforskad. Men det var just i denna kommunala praktik som mycket av den diskriminerande behandling som nu levande resande har vittnat om beslutades och genomfördes: exempelvis omhändertaganden av barn och steriliseringar. Nykterhetsnämndernas agerande har dock hittills inte undersökt. I Malmös fall pekar historiska källor på att nykterhetsnämnden verkligen betraktade vissa klienter som ”tattare” och ansåg att de borde särbehandlas negativt i myndighetsutövningen. Undersökningen är tänkt som en pilotstudie inför en större undersökning om Malmö stads sociala myndigheters agerande i ”tattarfrågan” under perioden ca 1930-1960.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/10/012016/10/01

Samarbetspartner

Participants