Skilda innovationstrender i Finland och Sverige 1970-2013

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • innovation, databaser, Finland, Sverige, Literature Based Innovation Output Method, LBIO

Beskrivning

Syfte och mål:
Att undersöka huruvida olika innovationstrender i databaserna SWINNO och SFINNO beror på skillnader i datainsamlingsmetoder eller på verkliga skillnader i innovationsutfall.

Planerat upplägg och genomförande:
Trots stora strukturella likheter mellan Finland och Sverige så verkar innovationsdynamiken ha gått skilda vägar med en ökande trend i Finland och minskande i Sverige. Beror de skilda utvecklingarna på skillnader i metod för insamling av datan eller är innovationstrenderna verkligen olika i de båda länderna? Det övergripande syftet är att presentera, jämföra och analysera innovationsresultaten mellan 1970 och 2013, samt anpassa databaserna så de blir jämförbara.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/11/272017/03/06

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • VTT Technical Research Centre of Finland, Helsinki
  • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys

Participants

Relaterad forskningsoutput

Sara Torregrosa-Hetland, Antti Pelkonen, Juha Oksanen & Astrid Kander, 2019 jul, I: Research Policy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Astrid Kander, Josef Taalbi, Juha Oksanen, Karolin Sjöö & Nina Rilla, 2018 okt 3, I: Scandinavian Economic History Review. 54 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)