Hundar och människor under förhistorisk och historisk tid

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Förhållandet mellan människor och deras hundar förändrades betydligt under historiens gång. Människan fick en ökad förståelse för hundens olika unika egenskaper. Hundarna stimulerades av arbete och samarbete, och utvecklades också kognitivt. Hundarna anpassade sig till nya verksamheter. Beroende av dagligt liv och sociala sammanhang kom hundar att på olika sätt samarbeta med människan.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012020/12/31

Participants