DRICKS

Projekt: Nätverk

StatusEj startat

Participants

  • Catherine Paul - Avdelningen för Teknisk vattenresurslära (Forskare)
  • Peter Rådström - Teknisk mikrobiologi (Forskare)
  • Lindhe, Andreas - Chalmers University of Technology (Forskare)
  • Murphy, Kathleen - Chalmers University of Technology (Forskare)
  • Petterson, Thomas - Chalmers University of Technology (Forskare)
  • Wiberg, Karin - Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala (Forskare)
  • Köhler, Stephan - Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala (Forskare)
  • others, and (Forskare)