Dual energy CT

Projekt: Forskning

Beskrivning

En relativt ny funktion hos moderna datortomografer är ”dual energy” vilket innebär att bilder framställs med två olika energinivåer. Detta kan uppnås på olika sätt och en av leverantörerna har låtit bygga en datortomograf med dubbla röntgenrör och detektorer.

I samband med en stor andel av kliniska CT-undersökningar tillförs patienten jodbaserat kontrast­medel för att öka den diagnostiska informationen. Att grundämnen som t.ex. jod attenuerar olika mycket vid två olika rörspänningar (energinivåer) medför att det går att räkna fram vilken information i bilden som kommer från detta specifika ämne. Jodinformationen kan därför vid behov tas bort ur bilden (VNC, virtual non-contrast) vilket medför att man i vissa fall inte behöver utföra en extra undersökning utan kontrastmedel. VNC-teknikens tillförlitlighet utvärderas i en pågående klinisk studie.

En fantomstudie har genomförts för att studera vilken attenuering jod, guld, vismut, volfram samt gadolinium ger vid användning av olika rörspänningar och olika strålfiltrering. Syftet var att med hjälp av attenueringsvärdena vid olika rörspänning undersöka om det går att urskilja olika kontrastmedel från varandra när de är blandade i samma lösning. Detta skulle öppna för möjligheter med användning av två olika kontrastmedel, i olika faser, vid en och samma undersökning.

Dual energy är en teknik vars fulla potential ej ännu har utforskats. Fantommätningar och kliniska studier pågår.
StatusEj startat

Participants