Eadrinc, Heydenric & de namnlösa slaverna- främlingar i Lund.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet är en del av det större arbetet Lunds Historia, del I med Peter Carelli som ansvarig. Målsättningen är att undersöka vilka grupper av främlingar som besökt och bott i Lund under medeltiden. Tydligast är anglo-skandinaver, tyskspråkiga gäster och västslaver från Schleswig-Holstein och Mecklenburg-Vorpommern. Tyska gäster och borgare har den mest kontinuerliga och varierade närvaron.

För att visa på skillnader inom gruppen av främlingar är det fruktbart att skilja på gäster och diaspora. Gäster är individer och grupper som tillfälligt besöker orter bortom den egna lagliga räjongen. Tillvaron var osäker och förankringen i det nya lokalsamhället svag. Man stannade i staden över den varma årstiden för att arbeta eller handla, starkt beroende av stadsherrars och lokalbefolkningens stöd.

Disporan är en kontinuerligt bofast grupp i ett samhälle där de inte har en långvarig social förankring. Etableringen brukade ske stegvis, med en början av tillfälliga besök som sedan utvecklades till bofast gemenskap. Social säkerhet skapade man genom mer eller mindre äkta familjeband. Familjen var en fundamental tillhörighet under medeltiden, vare sig den var baserad på äkta blodsband eller konstruerad släktskap. De genetiska och emotionella banden inom familjen var givetvis kopplade till mer krassa juridiska rättigheter. Genom historien kan vi följa många sådana folkgrupper, ofta förknippade med handelsnätverk.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012012/12/31

Participants