Tidiga svenska resenärer till Grekland och filhellenism

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Från cirka 1750-talet, kommer svenska bildade resenärer med goda
kunskaper i både klassisk och modern grekiska till Grekland i olika
vetenskapliga syften. Den nästan samtida tryckningen av deras
reseberättelser och spridningen av dessa i Norden förefaller ha påverkat den nordiskafilhellenismen, som får sitt uttryck i samband med den grekiska revolutionens start.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012018/12/31

Participants