Effecktiva värmeöverföringsprocesser vid medelhöga temperaturer genom användning av nanofluider baserade på jonbärande vätskor

Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

Beskrivning

experimental investigation of nanofluids based on ionic liquids. Aims to find efficient heat transfer processes at intermediate temperatures. VR-project.
Kort titelionanofluids
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/12/31

Participants