Fysisk aktivitet och dess effekt på växande barn

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Bunkefloprojektet startade hösten 1999, på Ängslättskolan, i syfte att studera effekten av daglig skolidrott på växande barn. Eleverna i projektet har daglig fysisk aktivitet på schemat och följs årligen på ortopediska kliniken i Malmö där de genomgår DEXA undersökning för att mäta barnens benmassa. Dessutom vägs och mäts barnen samt svarar på olika frågeformulär. Barnen på Ängslättsskolan jämförs med barn på närliggande skolor som får genomgå samma undersökningar men bara har idrott 2 dagar i veckan. Idag är barnen cirka 25 år gamla och har följts i över 11 år.
StatusEj startat

Participants