Effektiv interaktion för optimal språkutveckling och lärande i klassrummet. Lärare och barn i en randomiserad kontrollerad studie

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Didaktik
Kort titelSpråk, Kommunikation och Lärande
AkronymSKOL
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/012020/12/31

Participants