E-hälsa för att bistå egenvård för barn och deras familj – utveckling, utvärdering och implementering

Projekt: Forskning

Beskrivning

Det övergripande målet är tvåfaldigt: 1) att flytta fram gränsen för dagens kunskap om klinisk effektivitet respektive kostnadseffektivitet för e-hälsa som redskap för att främja och bistå egenvård för barn med långvarig sjukdom och deras familjer och 2) att bygga upp en hållbar flervetenskaplig miljö för utveckling, utvärdering och implementering av e-hälsa som stöd för egenvård för barn och deras familjer.

Fyra kliniska studier inom barnsjukvård planeras för att stärka och utveckla en säker och tillfredsställande barncentrerad vård med stöd av e-hälsa. Fyra komplexa, långvariga och kostsamma utmaningar inom barnsjukvård (kirurgi för barn som föds med missbildningar i magtarmkanalen och/eller med hjärtfel, barn som föds för tidigt och barn med cancer) har valts ut för att utvärdera olika former av e-hälsa. Forskningen följer ett internationellt ramverk för att utveckla och utvärdera komplexa interventioner i vården. Tekniken som studeras är en applikation i en e-platta som familjerna och personal kommunicerar via genom chatt, foto, film och medicinska frågor. I arbetet med utveckling, utvärdering och implementering av e-plattan planeras både enkät- och intervjuundersökningar (kvalitativa och kvantitativa studier) för vårdnadshavare och personalen som handhar teknologin.

I de fyra kliniska studierna fokuserar vi på eHälso-lösningar för patienter och/eller deras familjer i situationer där de kan dra nytta av förbättrade kommunikationsmöjligheter med specialiserad personal. I sådana situationer är det viktigt att hitta tekniska lösningar som är lätta att använda för alla involverade, som är lättillgängliga för familjerna, och som är effektiva för personalen att använda. I dessa studier använder vi en modell där en 4G-kompatibel surfplatta (pekdator) lånas ut till familjerna under studiens längd; därmed undviks ekonomiska krav på familjerna och utrustningen hålls enhetlig. Med en dedikerad enhet som låsts ner för att förhindra att familjen omkonfigurerar den kan kraven gällande säkerhet och integritet uppnås. Plattorna använder en applikation som möjliggör flera former av direkt och dubbelriktad kommunikation i realtid med personalen på sjukhuset. Till skillnad från stationära datorer vistas dessa plattor i miljöer där anslutning kommer och går, och nätverkstopologin kan ändras ofta. För personalen är den tekniska situationen annorlunda; här har vi i tidigare exempel använt webbaserade lösningar som nås med befintlig datorutrustning.

De slutliga användarna (vårdnadshavarna (föräldrarna) och vårdgivaren (professionella) deltar genomgående i forskningsprocessen. Projektet inkluderar tre faser; utveckling, utvärdering och implementering. Såväl validerade och reliabla frågeformulär som kvalitative intervjuer används för datainsamling.

Erfarna så väl som yngre forskare inom vårdvetenskap, medicin, ekonomi, teknologi och psykologi kommer att arbeta tillsammans kring gemensamma forskningsfrågor. Datateknologiexpertis analyserar förutsättningarna för att använda IT i vården; hälsoekonomiska utvärderingar görs parallellt med de kliniska studierna; och utmaningar, som uppstår till följd av att e-hälsa förändrar relationerna mellan barn, familj och professionella aktörer, studeras med utgångspunkt i kulturella perspektiv och implementeringsforskning. Det övergripande målet är att pröva i vilken utsträckning som e-hälsa kan främja och bistå egenvård för barn med långvarig sjukdom och deras familjer. Men forskningen omfattar även att undersöka om detta kan nås samtidigt som resursanvändningen förbättras i vård och samhälle.
Kort titeleChildHealth
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/10/01 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • University of Iceland (Projektpartner)
  • Arba Minch University (Projektpartner)
  • Royal Netherlands Tuberculosis Association (KNCV) (Projektpartner)

Participants

Relaterad forskningsoutput

Björn A Johnsson & Boris Magnusson, 2019 apr, Programming '19: Proceedings of the Conference Companion of the 3rd International Conference on Art, Science, and Engineering of Programming. Association for Computing Machinery (ACM)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Kristensson Hallström, I. (värd), Ulvsgärd, J. (organisatör), Persson, M. C. (organisatör), Tornberg, Å. (ordförande), Gudrun Kristjansdottir (huvudtalare), Vilhjalmsson, R. (huvudtalare), Pålsson, P. (presentatör), Skoog, M. (presentatör), Derwig, M. (presentatör), Landgren, K. (presentatör), Afua Quaye, A. (presentatör), Lauruschkus, K. (presentatör), Castor, C. (presentatör), Gårdling, J. (presentatör), Magnusson, B. (presentatör), Sjöström-Strand, A. (presentatör), Shargie, M. B. (presentatör), Tiberg, I. (presentatör), Hansson, H. (presentatör), Holmberg, R. (presentatör), Nilsson, G. (presentatör), Patrick McGrath (huvudtalare), Johanna Ulfvarson (huvudtalare), Lena Kjerrman (huvudtalare), Kristjánsdóttir, Ó. (presentatör), Jerene, D. (presentatör), Stenström, P. (presentatör), Emma Tiseus (presentatör), Matilda Wester Fleur (presentatör), Kircheiner Brown, A. (presentatör), Welander Tärneberg, A. (presentatör)
2019 nov 282019 nov 29

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (1)