Ekologiska fokus arealer i samverkan - Utvärdering av effekter på ekosystemtjänster, jordbruk och administration

Projekt: Uppdragsforskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • Ecological focus areas, Collective implementation, Ecosystem services, Pollination, Biocontrol, CAP, Agricultural policies

Beskrivning

Centrum för miljö- och klimatforskning ska undersöka om, och i så fall hur, ekologiska fokusarealer (EFA) som genomförs i samverkan mellan brukare, kan gynna ekosystemtjänsterna pollinering och biologisk skadedjursbekämpning samt, om möjligt, andra för jordbruket betydelsefulla ekosystemtjänster med koppling till processer och strukturer på landskapsnivå.

Centrum för miljö- och klimatforskning ska också ta fram ett underbyggt, och ur brukarsynpunkt realistiskt förslag, på en EFA-utformning som inkluderar samverkan och som på ett kostnadseffektivt sätt gynnar pollinering, biologisk skadedjursbekämpning eller andra för jordbruket betydelsefulla ekosystemtjänster med koppling till processer och strukturer på landskapsnivå.

Det långsiktiga målet med studien är att kunskapen som tas fram i projektet används vid utformning av Sveriges tillämpning av EUs jordbrukspolitik, så att ekosystemtjänster gynnas.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/10/192017/12/01

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Swedish Environmental Protection Agency
  • Swedish Board of Agriculture

Participants

Relaterade aktiviteter

Dänhardt, J. (organisatör), Alkan Olsson, J. (organisatör), Clough, Y. (organisatör), Brady, M. (organisatör), Nilsson, L. (presentatör)
2017 mar 13

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (1)