Embodied bilingualism (ett Wallenberg Scholar projekt)

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

De flesta människor talar flera språk och samordnar tal och gester på språkspecifika sätt. Men vi vet mycket lite om de processer som driver multimodalt språkbruk och inlärning. Vi undersöker därför experimentellt hur vuxna hanterar samspelet mellan sina språk - avspeglat t.ex. i brytning - med hjälp av kroppsrörelseinspelning, mått på hjärnaktivitet, och virtuella talare.

De flesta människor talar mer än ett språk och lär sig ofta nya språk i vuxen ålder. Alla samordnar också tal och gester på språkspecifika sätt. Trots att världen därmed är flerspråkig och kommunikation multimodal vet vi mycket lite om de processer som ligger till grund för produktion, förståelse och inlärning av flera språk i ett multimodalt perspektiv och ännu mindre om hur inlärning och bearbetning kan förbättras.

Detta program undersöker experimentellt hur vuxna talare hanterar samspelet mellan nya och befintliga språk, avspeglat t.ex. i brytning. Vi granskar hur samspelet mellan språken påverkar produktion och förståelse av tal och gest, samspelets förändring under inlärning, och gesters roll för lärande. En första del utforskar produktion och etablerar profiler av tal- och gestrepertoarer hos en- och flerspråkiga talare med hjälp av sensorteknik (artikulografi för tal, motion capture för gester). En andra del undersöker om mottagare är känsliga för gestuell brytning i förståelse med elektrofysiologiska mått på hjärnaktivitet. En tredje del fokuserar på inlärning och undervisning och använder sensordata från del ett för att utveckla virtuella talare som kan användas i undervisning.

Projektet bryter ny mark och utmanar enspråkiga, unimodala och statiska teorier om mänskligt språk till förmån för ett flerspråkigt, bimodalt och dynamiskt perspektiv. Det utvecklar nya mått och experimentella verktyg som också kan implementeras i undervisning.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012017/12/31

Participants

Related projects

(Associerat med)

Chloe Marshall, Vikki Janke & Marianne Gullberg

2019/04/012022/03/31

Projekt: Nätverk

Marianne Gullberg & Emanuel Bylund

2017/03/222020/06/30

Projekt: Nätverk

Visa alla (3)

Relaterad forskningsoutput

Sandler, W., Marianne Gullberg & Padden, C., 2019 aug 2, I : Frontiers in Psychology. 10, 1765.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Parafita Couto, M. C. & Marianne Gullberg, 2019, I : International Journal of Bilingualism. 23, 2, s. 695-714 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Graziano & Marianne Gullberg, 2018 jun 1, I : Frontiers in Psychology. 9, 17 s., 879.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Gullberg, M. (Inbjuden talare)
2019 nov 5

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Annika Andersson (medverkande), Frida Blomberg (presentatör), Gullberg, M. (medverkande)
2019 aug 282019 aug 31

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Chloe Marshall (presentatör), Thomas Spargo (medverkande), Gullberg, M. (medverkande)
2019 aug 282019 aug 31

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (63)

Marianne Gullberg (Mottagare), 2019 maj 14

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserHedersutmärkelse (nationell/internationell)

Visa alla (1)