EMCOST - Cost effective electrical machines for heavy vehicles: design, manufacturing and verification

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • Thermal Machine Testing

Beskrivning

Provning av elektriska traktionsmaskiner görs för att verifiera konstruktionen, skapa nderlag för simuleringmodeller samt underlag för motorstyrning. Efterfrågade resultat är detaljerade relationer mellan strömmar, varvtal, vridmoment, magnetiska flöden och ett flertal förluster (elektrisk och magnetiskt relaterade), men även termiska modellparametrar är viktiga. De senare behövs för att bestämma en maskins maximala prestanda i kontinuerlig och transient drift, och används för dimensionering av kylsystem samt i simuleringsmodeller.

Huvudmålet med arbetspaketet är att under en vanlig dynamisk provningscykel, som normalt är kortare än 2 minuter, samla tillräckligt med mätdata för att kunna parametersätta en enklare termisk elmaskinmodell, troligen en med en termisk nod i lindningen, en i tanden och en ryggen, alla tre inkluderande både termiska resistanser och kapacitanser.

Erfarenheterna från ELDRIVET visar på denna möjlighet. Genom den korta, ”impulslika”, tillförseln av förluster till en elmaskin under Dynamisk Provning hinner t.ex. förlusterna i ett statorspår inte ledas av till tand eller rygg, eller förlusterna i en tand eller i ryggen ledas av till en kylmantel i ett statorhus under tiden av en enskild strömpuls. Det går då att följa den termiska dynamiken under provtiden och minuterna efteråt och ur dessa uppskatta ett flertal termiska modellparametrar. Det ökar värdet av Dynamisk Provning om detta kan göras.

Ett delmål är att fastställa hur många parametrar i en termisk modell som kan bestämmas utifrån dynamiska mätdata, med tillägget at det Dynamiska Provet kan komma att köras både med en termiskt isolerad maskin samt med maskin med nominell kylning.

Arbetet i detta arbetspaket är starkt kopplat till arbetet med förlustseparation som redan görs i ELDRIVET och skall ses som en fortsättning av detta, med ett tillägg av en enklare termisk modell och parametersättning av densamma utifrån mätresultaten i Dynamisk Provning.
Kort titelEMCOST
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/03/012017/08/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Volvo Group Trucks Technology
  • SP Technical Research Institute of Sweden
  • BEVI Teknik och Service

Participants