Emily Nonnen i guldålderns Köpenhamn 1838-39: kvinna, elev, kritiker

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Konstvetenskap

Nyckelord

  • Emily Nonnen, Dansk guldålder, konst, Köpenhamn

Beskrivning

Projektet ger en ingång till den danska guldålderns konst genom en utanförståendes deltagandeobservationer. Emily Nonnens kvarlämnade dokumentation har inte tidigare använts för att ge en ny ingång till denna epok. Hennes brev och journal gör vissa gruppers villkor tydliga: kvinnor, minoritetsgrupper, publik, utländska besökare och kritiker. Materialet analyseras i relation till aktuell forskning om perioden och de verk som omnämns.

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet ger en ingång till den danska guldålderns konst genom Emily Nonnens kvarlämnade dokumentation. Hennes brev och journal gör vissa gruppers villkor tydliga: kvinnor, minoritetsgrupper, publik, utländska besökare och kritiker.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/02 → …

Participants

Relaterade aktiviteter

Söderlind, S. (föreläsare)
2019 maj 9

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (1)