Empathy and the lived experience of serious illness

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/07/012021/07/01

Participants