Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen.

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Vårdcentralen får ta emot patienter där det inte finns någon medicinsk förklaring till deras symtom. Hur ska dessa patienter bemötas? Det här är en avhandling som handlar om hur kultur, klass och kropp uttrycks och uppfattas på vårdcentralen. Syftet är att hitta nya sätt att förstå vad som händer i mötet mellan personal och dessa patienter.

Med smärta, oro och ångest söker patienter sig till vårdcentralen för att få lindring. Symtomen de uppvisar är ofta diffusa och det är svårt för vårdpersonalen att hitta någon medicinsk förklaring till deras besvär. Genom att följa arbetet på en vårdcentral i Malmö beskrivs personalens strävan att hitta möjliga behandlingsformer för dessa patienter. Patienterna uppmanas att själva ta ansvar för sin situation, men ska samtidigt ta detta ansvar på rätt sätt. På vårdcentralen utbildas patienterna till att både vilja leva ett hälsosamt liv och att välja detta, oberoende av hur deras livssituation i övrigt ser ut.

I den hälsoinformation som ges på vårdcentralen finns moraliska aspekter i synen på kropp och hälsa som bygger på en lång tradition. Hälsoinformationen har en underliggande strävan att patienterna själva ska inse vikten av att leva som ansvarstagande individer som kontrollerar sig själva, det vill säga individer som är välfungerande och anställningsbara i dagens nyliberala och globalt integrerade samhälle.

Det framgår att den hjälp som patienterna söker ofta inte finns att få på vårdcentralen. Vårdpersonalen kan inte inge patienterna sådant som en känsla av sammanhang, en känsla av att ha en given plats i samhället, en mening med livet, ett arbete eller en bostad. Det som personalen kan ge är en ökad kunskap om hur kroppen fungerar och om hur man kan leva mer hälsosamt, vilket patienterna inte alltid är mottagliga för.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/09/012009/12/31

Participants

  • Fioretos, Ingrid (PI)