Engelsk utgåva av Heliga Birgittas uppenbarelser

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Heliga Birgitta är Sveriges första stora författare. Hennes ca 700 uppenbarelser har tryckts många gånger genom historien, både på originalspråket latin och i olika översättningar. Men hittills har ingen komplett engelsk översättning publicerats. Detta projekt kommer att producera en sådan, med noter och kommentarer. Den ges ut i fyra band av Oxford University Press, New York.

Heliga Birgitta är Sveriges första stora författare. Hennes ca 700 uppenbarelser har tryckts många gånger genom historien, både på originalspråket latin och i olika översättningar. Men hittills har ingen komplett engelsk översättning publicerats. Detta projekt kommer att producera en sådan, med noter och kommentarer. Den ges ut i fyra band av Oxford University Press, New York.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2004/01/012015/12/31

Participants