Entrusted to the flames – The ritual technologies of Viking Age cremations

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Nyckelord

  • Kremeringar, Gravar, Vikingatid, Ritual, Tafonomi, Fysisk antropologi

Beskrivning

Syftet med projektet är att förstå variationen i det vikingatida brandgravskicket. Genom att använda olika tafonomiska, arkeometriska och bioarkeologiska metoder vill det utforska de rituella handlingar och teknologier som präglade brandgravskicket under perioden—hur bålen konstruerades; den fysiska platsen för kremeringarna; fragmenteringen och urvalet av kroppsdelar, artefakter och andra substanser; den postuma hanteringen och cirkulationen av dessa substanser såväl som postdepositionella aktiviteter. Målet är att nå en närmare förståelse av brandgravskickets materialitet, dess multimodalitet, och i förlängningen skärningspunkterna mellan rituella praktiker, sociala identiteter, efterlivsföreställningar och minnespolitik under vikingatiden.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012021/12/31

Participants

Related projects

(Företrädare)

Visa alla (1)