EU i riksdagsvalet

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Populärvetenskaplig beskrivning

Påståendet att EU har ett inneboende ”demokratiskt underskott” upprepas så ofta att det har blivit något av ett mantra. Något som mer sällan lyfts fram är att den svenska offentliga debatten inför det kommande riksdagsvalet i hög grad bidrar till detta demokratiska underskott. I det här projektet har ambitionen varit att kartlägga hur väl de svenska riksdagspartierna tydliggör sina ståndpunkter i alla de sakfrågor som partierna – om de bildar regering efter valet – kommer att fatta beslut om i EU:s ministerråd under den kommande mandatperioden. Endast i anslutning till tre av de utvalda 52 besluten går det att hitta en tydlig åsikt från något parti, och för knappt hälften av besluten saknas åsikter från alla partier. Resultatet visar att partierna preliminärt får underkänt, men det är månaderna fram till riksdagsvalet den 9 september 2018 som får avgöra det slutgiltiga betyget.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/222018/06/14

Participants

Relaterad forskningsoutput

Maria Strömvik, 2018 maj 2, Europakommentaren.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Strömvik, M. (medverkande)
2018 jul 5

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Strömvik, M. (Inbjuden talare)
2018 jul 4

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Strömvik, M. (Inbjuden talare)
2018 jun 15

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (6)