EUROCRINE; observationsstudier baserade på en europeisk databas

Projekt: Forskning

Beskrivning

Eurocrine är en europeisk databas och kvalitetsregister för endokrin kirurgi med fokus på ovanliga endokrina tumörer. I databasen ingår även en forskningsmodul med möjlighet att bedriva såväl retrospektiva som prospektiva studier
StatusEj startat

Participants