Studier av 3D-dosregleringssystem på CT

Projekt: Forskning

Beskrivning

Med dagens dosregleringssystem kan strålningen anpassas efter varje patients anatomi och under­sök­nings­område i 3 dimensioner. Detta har gjort det möjligt att sänka stråldosen till patienten.

Idag har alla tillverkare utvecklat automatiska dosregleringssystem. Varje system fungerar på olika sätt men grundprincipen är att användaren specificerar en bildkvalitetsnivå. Rörströmmen, d.v.s. intensiteten på strålningen anpassas sedan efter varje patients form, storlek och attenuering så att den valda bildkvalitetsnivån uppnås med ökad strålningseffektivitet. Rörström är proportionellt mot stråldos, d.v.s. en halvering av rörströmmen medför en halvering av stråldosen till patienten.

Vi har undersökt potentialen till dosreduktion samt därvid erhållen bildkvalitet då dosreglerings­system från fyra olika tillverkare använts; Siemens, Philips, General Electric samt Toshiba. Mätningar har utförts på antropomorfiska fantom. Resultatet av våra studier visar att de fyra dos­regleringssystemen anpassar rörströmmen likartat efter anatomin i respektive fantom. T.ex. för mindre täta objekt såsom de luftfyllda lungorna som inte attenuerar strålningen fullt så mycket som axelpartiet med mycket ben, finns det möjlighet att sänka rörströmmen och därmed stråldosen. Studierna visar att det finns goda möjligheter till att erhålla kraftiga dosreduktioner, omkring 50 % för en CT thoraxundersökning. Ett gemensamt resultat är att bruset i bilderna ökar men brusnivån blir mer jämn mellan olika anatomiska regioner.
StatusEj startat

Participants

Relaterad forskningsoutput

Marcus Söderberg & La, S., 2013, Medical Imaging 2013: Physics of Medical Imaging. Robert M., N., Bruce R., W. & Christoph, H. (red.). SPIE, Vol. 8668. s. 866833

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (4)