Utvärdering av det gemensamma delprogrammet Vattenkvalitet i skogsbäckar och projektet Skogsbrukets påverkan på vattenkvalitet

Projekt: Forskning

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/10/132018/03/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Länsstyrelsen Västra Götalands län
  • Swedish Forest Agency

Participants