Ögonrörelser och mentala bilder

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Att våra ögonrörelser till stor del återspeglar innehåll och rumsliga relationer från våra mentala bilder har tidigare dokumenterats av vår forskargrupp. Syftet med det här projektet är att undersöka vilken roll sådana ögonrörelser har för vårt tänkande. Är de funktionellt kopplade till vad vi minns och hur mentala bilder spelas upp i vår tankevärld eller är de enbart en trevlig bieffekt?

Vår förmåga att mental visualisera saker och händelser är något som är av högsta betydelse för vårt tänkande och påverkar oss i många vardagssituationer. Exempelvis så upplever vi att scener ”spelas upp” i vårt inre när vi tänker tillbaka på händelser vi har varit med om, när vi planerar för saker vi ska göra i framtiden eller när vi läser en spännande roman. Eftersom mentala bilder till sin natur består av subjektiva upplevelser har de historiskt varit väldigt svåra att vetenskapligt studera. Men genom att studera hur och var vi tittar genom ögonrörelsemätningar så har ett nytt fönster till våra tankar och mentala bilder öppnats.

Om du exempelvis ber en kompis att beskriva hur många fönster hon har i sitt hem kommer du med största sannolikhet se att hennes ögon rör sig som om hon mentalt ”räknade” fönster. Det här fenomenet – att spontana ögonrörelser återspeglar innehåll och rumsliga relationer från våra mentala bilder – har dokumenterats av vår forskargrupp i ett antal tidigare ögonrörelsestudier.

Det här projektet har som mål att undersöka exakt vilken roll dessa ögonrörelser har. Är de en exakt återaktivering av de ögonrörelser som skedde när den återskapade scenen vid ett tidigare tillfälle inspekterades? Har de en funktionell koppling till vad och hur bra vi minns? Finns det individuella skillnader och hur är dessa i så fall kopplade till uppmärksamhet, minne och visuella/spatiala förmågor?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/09/012013/12/31

Participants

Related projects

(Del av)

Roger Johansson, Jana Holsanova & Kenneth Holmqvist

2009/01/012011/12/31

Projekt: Forskning

(Företrädare)

Visa alla (2)