EyeLearn: Using visualizations of eye movements to enhance metacognition, motivation and learning

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Det övergripande målet med projektet är att implementera ett klassrum för morgondagen, som kan användas för att studera, stödja och förbättra metakognitiv reflektion hos elever i grund- och gymnasieskolan. Vi utvecklar och implementerar eye tracker-baserade verktyg där vi kan mäta, kvantifiera och stödja inlärningsbeteende.

Det övergripande målet med projektet är att bygga ett högteknologiskt klassrum för att studera, stödja och förbättra metakognitiv reflektion hos elever i grund- och gymnasieskolan. Projektet består av tre faser:
1: Utveckla metoder för bättre studieförmåga genom reflektion kring elevers problemlösningsstrategier med utgångspunkt i visualiseringar av ögonrörelsemönster.
2: Systematiskt testa metoderna i utvalda skolor i Lund.
3: Bygga in foveeringstöd i digitala läromedel för att öka möjligheterna till reflektion vid självstudier och för att anpassa läromedlen till olika förmågor och preferenser.

I det digitala klassrummet implementerar vi metoden i full skala, i samarbete med lärare vid tre skolor. Projektet samverkar med lärarutbildningsprogrammet vid Lunds universitet, där målet är att utveckla forskningsbaserade undervisningsmoment. Av stor vikt är att skapa ett klassrum för framtiden, där e-learning och datoriserade medier är centrala för undervisning, och där vi kan mäta, kvantifiera och förbättra lärandebeteendet.

Viktiga händelser:
• Workshop “Using eye tracking to design and evaluate education & training methods
• Research group “Classroom of the future” vid Pufendorfinstitutet (http://www.pi.lu.se/research-activities/the-classroom-of-the-future)
• Workshop “The use of visualizations and technology in the digital classroom”
• Invigning av det Digitala klassrummet (http://www.lu.se/article/digitala-klassrummet-ett-fullskalelabb-i-varldsklass)
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012015/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Jana Holsanova, Marcus Nyström & Kenneth Holmqvist, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (red.). Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, s. 369-380

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (1)