Ansikte till ansikte – perspektiver på tid

Projekt: Forskning

Beskrivning

Augustinus formulerade två paradoxer om tiden – en motsättning mellan människans förståelse av tid och förmågan att förklara vad tid är, och en motsättning mellan tid som en objektiv kategori och tid som ett resultat av den mänskliga medvetenheten. I projektet konfronteras dessa tidens paradoxer och metaforer

Populärvetenskaplig beskrivning

Augustine formulated two paradoxes regarding time – a contradiction between human understanding of and human ability to explain the concept of time, and also a contradiction between time as an objective category and time as a product of human consciousness. The project confronts these paradoxes and metaphors with a concrete discovery from the past, namely the bog body of the Tollund Man as a case study.
Kort titelAnsikte till ansikte – perspektiver på tid
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/04/152024/04/15

Participants