Faktorer som inverkar på precision och träffsäkerhet vid ögonrörelsemätningar

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Moderna ögonrörelsemätare påstås vara mycket robusta vid försvårande omständigheter som glasögon, linser, mascara och olika typer av ögon. Vi undersöker, kvantifierar och försöker modellera de problem som uppstår och dess inverkan på precision och träffsäkerhet. Målet är högre datakvalitet i framtida studier.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012011/12/31

Participants