Genomförbarhetsstudie gällande samverkan mellan BUP och VUP, "The Family Model"

Projekt: Uppdragsforskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri
  • Tillämpad psykologi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/08/012020/01/31

Participants