Filmmuséer. Lokala, regionala och nationella berättelser om film och kultur

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Filmmuséers utställningar står i centrum för det här projektet som ställer frågor om filmestetik, filmhistoria, nation och kultur. Vad förmedlar utställningarna, och vilka diskurser är det som blir centrala? Är de främst filmkulturella projekt eller finns det andra agendor som blir synliga, till exempel regionalekonomiska, nationsbärande eller lokalhyllande?

Filmarkiv som institution har länge varit framträdande objekt i den film- och arkivvetenskapliga forskningen. Filmmuséer har då också uppmärksammats, men främst som en plats för arkiven och mindre som en lokalitet för utställningar om film. I detta projekt undersöks olika typer av filmmuséer, alltifrån de minsta lokala till de stora nationella. Vad har man för utställningar och vad anknyter dessa till? Vilken betydelse tillmäts filmen och vilka aspekter av filmkulturen är det som framhävs – historiska, tekniska, estetiska? Hur samverkar de olika syften som kan utläsas ur muséernas utställningar? Och finns det politiska intressen och/eller ideologiska överväganden i filmmuséernas placering och deras utställningar? Forskningsprojektet anknyter till den omfattande forskning som finns om muséer i allmänhet, och också till det växande forskningsfält som uppmärksammar den filmkulturella kontexten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012013/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Ann-Kristin Wallengren, 2013, (Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Visa alla (1)