Monitorering av lambåer vid okuloplastiskkirurgiska rekonstruktioner med nya icke-invasiva avbildningstekniker

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi
  • Medicinsk bildbehandling

Nyckelord

Beskrivning

Syftet med projektet är att använda moderna avbildningstekniker för att studera blodflödet, funktionen och sammansättningen av periorbital vävnad för att förbättra rekonstruktionerna efter periorbital tumörexcision. Vi studerar och utveckla moderna, icke-invasiva avbildningstekniker, såsom laser speckle contrast imaging (LSCI), diffus reflektionsspektroskopi (DRS) och fotoakustisk avbildning (PAI) Mätningar görs både experimentellt på grisar och på patienter som genomgår rekonstruktiv kirurgi. Kunskap om hur blodflödet och överlevnaden av lambåerna påverkas av dessa kirurgiska ingrepp gör det lättare att utföra enklare och mindre invasiva rekonstruktioner.
Projektet är både experimentellt och kliniskt och genomförs i samarbete med forskare från LTH, Lunds universitet.

1. Diffus reflektionsspektroskopi används för att undersöka den molekylära sammansättningen av vävnad spektroskopiskt genom bredspektrumljus.

2. Fotoakustisk avbildning ger högupplösta 3D-bilder av vävnadens struktur och funktion genom att bestråla den med laserljus och radiofrekvenspulser, vilket alstrar ultraljud.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/01 → …

Participants