För vem skrivs patientjournalen? Språkliga drag i patientjournalanteckningar

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Nyckelord

  • Textanalys, Patientjournaler

Beskrivning

I min avhandling kommer jag undersöka språket i patientjournalanteckningar. Jag är intresserad av vilka språkliga drag som karaktäriserar språket i patientjournaler, och om man utifrån dessa kan få en förståelse för vem patientjournalen riktar sig till: vårdpersonalen eller patienten?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/09/012024/08/31

Participants