Förstärkt cancerrehabilitering

Projekt: Forskning

Beskrivning

Tekniska lösningar på organisatoriska mellanrum inom cancerrehabilitering samt kunskapsstärkande verksamhet. Ex en digital portal, kurser, Virtual reality och Augmented reality. Vi arbetar tillsammans med patienter och närstående och utgår från deras behov. HEla livet står i fokus där vården är en del i skapandet av hälsa.
StatusEj startat

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Stiftelsen Lydiagården
  • Cancerkompisar
  • Nätverket mot cancer

Participants