FOLIO - Forum för litteraturens offentligheter

Projekt: Forskning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2014
 2. Hype : Bestsellers and Literary Culture

  Ann Steiner (red.), Sara Kärrholm (red.) & Helgason, J. (red.), 2014, Nordic Academic Press. 239 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. Literary Celebrity Reconsidered

  Anders Ohlsson, Torbjörn Forslid & Ann Steiner, 2014, I : Celebrity Studies. 5, 1–2, s. 32-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Om nazistiska kvinnors rättsuppfattning

  Bibi Jonsson, 2014, Literatūra un likums/Literature and Law/Litteratur och lag. Wargelius, C. & Orehovs, I. (red.). Riga: Academic Publishing House of the University of Latvia, Vol. 799. s. 132-139

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Populärlitteraturens värde och bildningspotential

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2014, [Host publication title missing].

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Serendipity, promotion and literature. The contemporary book trade and international megasellers

  Ann Steiner, 2014, Hype. Bestsellers and Literary Culture. Steiner, A., Kärrholm, S. & Helgason, J. (red.). Nordic Academic Press, s. 41-65

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. The Artisan and the Professional : The Origins of Modern Authorship

  Helgason, J., 2014, Hype. Bestsellers and Literary Culture. Helgason, J., Steiner, A. & Kärrholm, S. (red.). Nordic Academic Press, s. 203-219

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Unga kvinnors läsning 2014

  Ann Steiner, 2014, Liv, lust & litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson. Hermansson, K., Lenemark, C. & Pettersson, C. (red.). Makadam förlag, s. 205-215

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. 2013
 10. Att förhandla litterärt värde – Sami Said och Väldigt sällan fin

  Anders Ohlsson, Torbjörn Forslid, Ann Steiner & Helgason, J., 2013, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 4, s. 121-134

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Challenging the ‘Holocaust-reflex’: Imre Kertész’s Fatelessness: A Novel

  Anders Ohlsson, 2013, Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Författare som celebriteter. Om litteraturvetenskap och celebrity studies

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2013, Det universella och det individuella: Festskrift till Eva Hættner Aurelius. Bergman, K., Helgason, J., Lundin, I., Steiner, A. & Regnell, A. (red.). Makadam förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema

  Michael Schoenhals (red.) & Sarsenov, K. (red.), 2013, Palgrave Macmillan. 328 s. (Mass Dictatorship in the 20th Century; vol. #5 in book series "Mass Dictatorship in the 20th Century")

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 14. “Innocence by Association?: Everyday Nazism on DVD”,

  Jönsson, M., 2013, (Accepted/In press) Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Is Fictional Literature Incapable of Imagining the Shoah?

  Björn Larsson, 2013, Imagining Mass dictatorships. Schoenhals, M. (red.). Palgrave Macmillan, s. 121-143

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Läsning som livsstil

  Ann Steiner, 2013, Läsning. Jenny, B. & Fjæstad, B. (red.). Makadam förlag, s. 87-94 (RJ:s årsbok; vol. 2013-2014).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Litteraturens mannekänger. Författaren i offentligheten

  Torbjörn Forslid, 2013, Parnass, 2013:1, s. 4-6.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. Swedish proletarians towards freedom: Ideals of participation as propaganda in the communist children's press of the 1920s

  Vulovic, J., 2013, Imagining Mass Dictatorships. The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. The Good, The Bad, and the Collaborators: Swedish World War II Guilt Redefined in 21st Century Crime Fiction

  Kerstin Bergman, 2013, Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan, s. 183-210

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. The Masses in Their Own Write (and Draw) : The Heroes' Register from the Great Cultural Revolution in Yunnan

  Michael Schoenhals, 2013, Imagining Mass Dictatorships: The individual and the masses in literature and cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan, Vol. #5 in book series "Mass Dictatorship in the 20th Century".

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Ulrike and the War: World War II, Mass Dictatorship and Nazism in the Eyes of a German Girl

  Bibi Jonsson, 2013, Imagining Mass Dictatorships. The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan, s. 73-93

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. 2012
 23. Bruna pennor : nazistiska motiv i svenska kvinnors litteratur

  Bibi Jonsson, 2012, Carlsson Bokförlag. 415 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Digital litteraturkritik

  Ann Steiner, 2012, Litteraturens nätverk. Berättande på internet. Christian, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 51-63

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Flickors åtrå och sexualitet i Katarina von Bredows romaner från 2000-talet

  Ann Steiner, 2012, Barnlitteraturens värden och värderingar. Tenngart, P. & Kärrholm, S. (red.). Studentlitteratur AB, s. 257-270

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Fredrik Reinfeldt och litteraturens (problematiska) värld

  Torbjörn Forslid, 2012, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Läsarnas marknad och marknadens läsare – reflektioner över materiella villkor på bokmarknaden

  Ann Steiner, 2012, Läsarnas marknad och marknadens läsare, SOU 2012:10. Carlsson, U. & Johannisson, J. (red.). Statens Offentliga Utredningar, s. 27-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Litteraturen i mediesamhället

  Ann Steiner, 2012, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 245 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. Och aldrig mötas de tu. Kulturdebatt och kulturpolitik i den svenska kanondebatten 2006

  Helgason, J., 2012, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 3, s. 431-452

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Politik och litteratur

  Paul Tenngart (red.), 2012, [Publisher information missing]. 160 s. (Statsvetenskaplig tidskrift)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 31. 2011
 32. "'Ärade damer!' Den Svenske Nationalsocialisten som kvinnotidskrift"

  Bibi Jonsson, 2011, Tidskrift för Classiska studier. Absalon, Vol. 1/2011. s. 196-201

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Avskapelsens estetik. Om representationskritikens förhandlingar i Lars Noréns En dramatikers dagbok

  Henning, P., 2011, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 2011, 1, s. 55-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Författaren som kändis

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2011, Roos & Tegnér. 202 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Gendered readings. Bella's books and literary consumer culture

  Ann Steiner, 2011, Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience. Ann, S. & Mariah, L. (red.). Nordic Academic Press, s. 195-211

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Interdisciplinary Approaches to Twilight : Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience

  Ann Steiner (red.) & Larsson, M. (red.), 2011, Nordic Academic Press.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 37. Introduction

  Ann Steiner & Larsson, M., 2011, Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience. Steiner, A. & Larsson, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 9-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Kommunistiska berättelser för barn: Materialism, kollektivism och internationalism i Barntidningen 1919–1923

  Vulovic, J., 2011, Från Nexø till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Jonsson, B., Nilsson, M., Sjöberg, B. & Vulovic, J. (red.). Absalon, s. 55-66

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Litteratur för integration av arbetarbarn: Idealism, individualism och nationalism i socialdemokratiska Solstrålen 1906–1909

  Vulovic, J., 2011, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 2011:2, s. 29-40

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Nio liv: Livsberättelser för myndighetsbruk - brottstycken ur nio personakter från Maos Kina

  Michael Schoenhals (red.), 2011, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 72 s. (Forum för litteraturens offentligheter (FOLIO))

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 41. The Afterlife of Post-Communist Dissidents : Herta Mueller

  Anamaria Dutceac Segesten, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 42. The Swedish periodical Tidskrift för hemmet and the Woman Question in Sweden in the 1860s

  Cecilia Wadsö-Lecaros, 2011, Literature, Geography, Translation. Alvstad, C., Helgesson, S. H. & Watson, D. (red.). Cambridge Scholars Publishing

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. World Literature and the Book Market

  Ann Steiner, 2011, The Routledge Companion to World Literature. D'haen, T., Damrosch, D. & Kadir, D. (red.). Routledge, s. 316-324

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. 2010
 45. Bildning, kulturjournalistik och det nya Sverige - Om Arbetarnas bildningsförbund och den svenska modellen

  Vulovic, J., 2010, Presshistorisk årsbok 2010. Melander, E. (red.). Svensk presshistorisk förening, s. 62-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. British Romantic Poetry in Swedish Nineteenth-Century Translation

  Nyberg, L., 2010

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 47. Fransk litteratur i Sverige 1830-1900. Översättning, reception och spridning

  Annika Mörte Alling, 2010, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 3-4, s. 179-192

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Introduction: Literary Public Spheres

  Anders Ohlsson & Forslid, T., 2010, I : Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 2010:2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Klassiker, fantasy och sanna berättelser – marknadens genrebeteckningar

  Ann Steiner, 2010, Ord och bild, 3, s. 6-10.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 50. Literary Public Spheres

  Torbjörn Forslid (red.) & Anders Ohlsson (red.), 2010, [Publisher information missing]. 120 s. ("Literary Public Spheres" – thematic section in Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research; vol. Volume 2, p 431-551)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 51. Litteraturens nya och gamla medier. Bokmarknad, digital teknik och litteraturens villkor

  Ann Steiner, 2010, MedieSverige 2010. Statistik och analys. Carlsson, U. & Facht, U. (red.). Nordicom

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 Nästa