FOLIO - Forum för litteraturens offentligheter

Projekt: Forskning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2014
 2. Hype : Bestsellers and Literary Culture

  Ann Steiner (red.), Sara Kärrholm (red.) & Jon Helgason (red.), 2014, Nordic Academic Press. 239 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. Literary Celebrity Reconsidered

  Anders Ohlsson, Torbjörn Forslid & Ann Steiner, 2014, I: Celebrity Studies. 5, 1–2, s. 32-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Om nazistiska kvinnors rättsuppfattning

  Bibi Jonsson, 2014, Literatūra un likums/Literature and Law/Litteratur och lag. Wargelius, C. & Orehovs, I. (red.). Riga: Academic Publishing House of the University of Latvia, Vol. 799. s. 132-139

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Populärlitteraturens värde och bildningspotential

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2014, [Host publication title missing].

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Serendipity, promotion and literature. The contemporary book trade and international megasellers

  Ann Steiner, 2014, Hype. Bestsellers and Literary Culture. Steiner, A., Kärrholm, S. & Helgason, J. (red.). Nordic Academic Press, s. 41-65

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. The Artisan and the Professional : The Origins of Modern Authorship

  Jon Helgason, 2014, Hype. Bestsellers and Literary Culture. Helgason, J., Steiner, A. & Kärrholm, S. (red.). Nordic Academic Press, s. 203-219

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Unga kvinnors läsning 2014

  Ann Steiner, 2014, Liv, lust & litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson. Hermansson, K., Lenemark, C. & Pettersson, C. (red.). Makadam förlag, s. 205-215

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. 2013
 10. Att förhandla litterärt värde – Sami Said och Väldigt sällan fin

  Anders Ohlsson, Torbjörn Forslid, Ann Steiner & Jon Helgason, 2013, I: Tidskrift för litteraturvetenskap. 4, s. 121-134

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Challenging the ‘Holocaust-reflex’: Imre Kertész’s Fatelessness: A Novel

  Anders Ohlsson, 2013, Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Författare som celebriteter. Om litteraturvetenskap och celebrity studies

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2013, Det universella och det individuella: Festskrift till Eva Hættner Aurelius. Bergman, K., Helgason, J., Lundin, I., Steiner, A. & Regnell, A. (red.). Makadam förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema

  Michael Schoenhals (red.) & Karin Sarsenov (red.), 2013, Palgrave Macmillan. 328 s. (Mass Dictatorship in the 20th Century; vol. #5 in book series "Mass Dictatorship in the 20th Century")

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 14. “Innocence by Association?: Everyday Nazism on DVD”,

  Mats Jönsson, 2013, (Accepted/In press) Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Is Fictional Literature Incapable of Imagining the Shoah?

  Björn Larsson, 2013, Imagining Mass dictatorships. Schoenhals, M. (red.). Palgrave Macmillan, s. 121-143

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Läsning som livsstil

  Ann Steiner, 2013, Läsning. Jenny, B. & Fjæstad, B. (red.). Makadam förlag, s. 87-94 (RJ:s årsbok; vol. 2013-2014).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Litteraturens mannekänger. Författaren i offentligheten

  Torbjörn Forslid, 2013, Parnass, 2013:1, s. 4-6.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. Swedish proletarians towards freedom: Ideals of participation as propaganda in the communist children's press of the 1920s

  Jimmy Vulovic, 2013, Imagining Mass Dictatorships. The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. The Good, The Bad, and the Collaborators: Swedish World War II Guilt Redefined in 21st Century Crime Fiction

  Kerstin Bergman, 2013, Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan, s. 183-210

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. The Masses in Their Own Write (and Draw) : The Heroes' Register from the Great Cultural Revolution in Yunnan

  Michael Schoenhals, 2013, Imagining Mass Dictatorships: The individual and the masses in literature and cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan, Vol. #5 in book series "Mass Dictatorship in the 20th Century".

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Ulrike and the War: World War II, Mass Dictatorship and Nazism in the Eyes of a German Girl

  Bibi Jonsson, 2013, Imagining Mass Dictatorships. The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan, s. 73-93

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. 2012
 23. Bruna pennor : nazistiska motiv i svenska kvinnors litteratur

  Bibi Jonsson, 2012, Carlsson Bokförlag. 415 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Digital litteraturkritik

  Ann Steiner, 2012, Litteraturens nätverk. Berättande på internet. Christian, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 51-63

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Flickors åtrå och sexualitet i Katarina von Bredows romaner från 2000-talet

  Ann Steiner, 2012, Barnlitteraturens värden och värderingar. Tenngart, P. & Kärrholm, S. (red.). Studentlitteratur AB, s. 257-270

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Fredrik Reinfeldt och litteraturens (problematiska) värld

  Torbjörn Forslid, 2012, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Läsarnas marknad och marknadens läsare – reflektioner över materiella villkor på bokmarknaden

  Ann Steiner, 2012, Läsarnas marknad och marknadens läsare, SOU 2012:10. Carlsson, U. & Johannisson, J. (red.). Statens Offentliga Utredningar, s. 27-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Litteraturen i mediesamhället

  Ann Steiner, 2012, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 245 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. Och aldrig mötas de tu. Kulturdebatt och kulturpolitik i den svenska kanondebatten 2006

  Jon Helgason, 2012, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 3, s. 431-452

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Politik och litteratur

  Paul Tenngart (red.), 2012, [Publisher information missing]. 160 s. (Statsvetenskaplig tidskrift)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 31. 2011
 32. "'Ärade damer!' Den Svenske Nationalsocialisten som kvinnotidskrift"

  Bibi Jonsson, 2011, Tidskrift för Classiska studier. Absalon, Vol. 1/2011. s. 196-201

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Avskapelsens estetik. Om representationskritikens förhandlingar i Lars Noréns En dramatikers dagbok

  Peter Henning, 2011, I: Tidskrift för litteraturvetenskap. 2011, 1, s. 55-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Författaren som kändis

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2011, Roos & Tegnér. 202 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Gendered readings. Bella's books and literary consumer culture

  Ann Steiner, 2011, Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience. Ann, S. & Mariah, L. (red.). Nordic Academic Press, s. 195-211

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Interdisciplinary Approaches to Twilight : Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience

  Ann Steiner (red.) & Mariah Larsson (red.), 2011, Nordic Academic Press.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 37. Introduction

  Ann Steiner & Mariah Larsson, 2011, Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience. Steiner, A. & Larsson, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 9-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Kommunistiska berättelser för barn: Materialism, kollektivism och internationalism i Barntidningen 1919–1923

  Jimmy Vulovic, 2011, Från Nexø till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Jonsson, B., Nilsson, M., Sjöberg, B. & Vulovic, J. (red.). Absalon, s. 55-66

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Nio liv: Livsberättelser för myndighetsbruk - brottstycken ur nio personakter från Maos Kina

  Michael Schoenhals (red.), 2011, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 72 s. (Forum för litteraturens offentligheter (FOLIO))

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 40. The Afterlife of Post-Communist Dissidents : Herta Mueller

  Anamaria Dutceac Segesten, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 41. The Swedish periodical Tidskrift för hemmet and the Woman Question in Sweden in the 1860s

  Cecilia Wadsö-Lecaros, 2011, Literature, Geography, Translation. Alvstad, C., Helgesson, S. H. & Watson, D. (red.). Cambridge Scholars Publishing

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. World Literature and the Book Market

  Ann Steiner, 2011, The Routledge Companion to World Literature. D'haen, T., Damrosch, D. & Kadir, D. (red.). Routledge, s. 316-324

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. 2010
 44. Bildning, kulturjournalistik och det nya Sverige - Om Arbetarnas bildningsförbund och den svenska modellen

  Jimmy Vulovic, 2010, Presshistorisk årsbok 2010. Melander, E. (red.). Svensk presshistorisk förening, s. 62-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. British Romantic Poetry in Swedish Nineteenth-Century Translation

  Lennart Nyberg, 2010

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 46. Fransk litteratur i Sverige 1830-1900. Översättning, reception och spridning

  Annika Mörte Alling, 2010, I: Tidskrift för litteraturvetenskap. 3-4, s. 179-192

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Introduction: Literary Public Spheres

  Anders Ohlsson & Torbjörn Forslid, 2010, I: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 2010:2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Klassiker, fantasy och sanna berättelser – marknadens genrebeteckningar

  Ann Steiner, 2010, Ord och bild, 3, s. 6-10.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 49. Literary Public Spheres

  Torbjörn Forslid (red.) & Anders Ohlsson (red.), 2010, [Publisher information missing]. 120 s. ("Literary Public Spheres" – thematic section in Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research; vol. Volume 2, p 431-551)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 50. Litteraturens nya och gamla medier. Bokmarknad, digital teknik och litteraturens villkor

  Ann Steiner, 2010, MedieSverige 2010. Statistik och analys. Carlsson, U. & Facht, U. (red.). Nordicom

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Litteratur. Utmanad men inte hotad

  Ann Steiner, 2010, Framtiden är nu. Kultursverige 2040. Nielsén, T. & Nilsson, S. (red.). Volante, s. 134-141

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. Nuevos ricos, nuevos libres, nuevos europeos. Análisis de un artículo de Juan Goytisolo

  Inger Enkvist, 2010, I: Especulo. 2010 mars-juni

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Personal Readings and Public Texts – Book Blogs and Online Writing about Literature

  Ann Steiner, 2010, I: Culture Unbound. Journal of Cultural Research. 2, s. 471-494

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Recension av Litteraturens värden

  Jon Helgason, 2010, I: Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies. s. 252-254

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 55. Rydberg, Larsson & medialiseringen

  Ann Steiner, 2010, I: Tidskrift för litteraturvetenskap. 40, 2, s. 23-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 56. The Literature Curriculum in Russia: Cultural Nationalism vs. The Cultural Turn

  Karin Sarsenov, 2010, I: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 2, 29, s. 495-513

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. Varför läsa litteratur – i Ryssland? Legitimeringar i ryska styrdokument

  Karin Sarsenov, 2010, I: Tidskrift för litteraturvetenskap. 40, 3-4, s. 133-152

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. Why ABC matters. Lexicography and Literary History

  Jon Helgason, 2010, I: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 2, Thematic Section: Literary Public Spheres, s. 515-527

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. 2009
 60. Amatörkritik på internet

  Ann Steiner, 2009, Litteraturens offentligheter. Forslid, T. & Ohlsson, A. (red.). Studentlitteratur AB, s. 177-190

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. Björn Ranelid på scen

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2009, Litteraturens offentligheter. Forslid, T. & Ohlsson, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 62. Fenomenet Björn Ranelid

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2009, Roos & Tegnér. 286 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 63. Författaren på scen: Björn Ranelid

  Anders Ohlsson & Torbjörn Forslid, 2009, Litteraturens offentligheter. Ohlsson, A. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 64. Inledning

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2009, Litteraturens offentligheter. Forslid, T. & Ohlsson, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 65. Kanonkamp och kollektiv identitet - Litterär bildning och smakfostran i 1920-talets svenska arbetarkultur

  Jimmy Vulovic, 2009, Litteraturens värden. Mortensen, A. (red.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 206-220

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 66. Kvinnor, litteratur och nazism

  Bibi Jonsson, 2009, Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. Ahlberger, C. (red.). Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, s. 161-168

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 67. Lexikografi som litteraturhistoria

  Jon Helgason, 2009, Litteraturens offentligheter. Ohlsson, A. & Forslid, T. (red.). Studentlitteratur AB, s. 49-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 68. Litteraturen i mediesamhället

  Ann Steiner, 2009, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 69. Litteraturens offentligheter

  Anders Ohlsson & Torbjörn Forslid, 2009, Litteraturens offentligheter. Forslid, T. & Ohlsson, A. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 70. Litteraturens offentligheter

  Torbjörn Forslid (red.) & Anders Ohlsson (red.), 2009, Studentlitteratur AB. 254 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 71. "Manuskriptet, författaren och offentligheten"

  Lennart Nyberg, 2009, Litteraturens offentligheter. Forslid, T. & Ohlsson, A. (red.). Studentlitteratur AB, s. 63-84

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 72. Om rashygien och rasbiologi i trettiotalets svenska offentlighet

  Bibi Jonsson, 2009, Litteraturens offentligheter. Forslid, T. & Ohlsson, A. (red.). Studentlitteratur AB, s. 209-223

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 73. The Swedish periodical Tidskrift för hemmet and the English social debate in Sweden in the 1860s

  Cecilia Wadsö-Lecaros, 2009.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 74. Vad är det för mening med litteratur… och med vetenskap om litteratur

  Björn Larsson, 2009, Litteraturens offentligheter. Anders, O. (red.). Studentlitteratur AB, s. 227-243

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 75. 2008
 76. Littérature et identité nationale

  Björn Larsson, 2008, L’identité. Une question de langue?. Presses universitaires de Caen, s. 143-151

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 77. Middagsbjudning hos Ranelid. Litteraturvetenskap och Performance Studies

  Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, 2008, Theorier om verklig diktning. Festskrift till Per Erik Ljung. Hedén m fl, B. (red.). Absalon

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 78. När Gunder Hägg blev ”Gunder Hägg” – anteckningar till en mediebiografi

  Anders Ohlsson, 2008, I: Moving Bodies - Menneske i bevegelse. 5, 1-2, s. 80-102

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 79. Ras, klass och kön i romernas spår. En intersektionell läsning av Nanna Lundh-Erikssons barnbok från 1938

  Bibi Jonsson, 2008, Theorier om verklig diktning. Hedén, B. (red.). s. 55-63

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 80. Simone de Beauvoir vingt ans après

  Björn Larsson, 2008, (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir. Kristeva, J. (red.). Le bord de l’eau éditions, s. 392-396

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk