Planetesimalbildning och kometers inre struktur

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Nyckelord

  • Solsystemet, Planetbildning, Kometer, Numeriska simuleringar

Beskrivning

Jag undersöker bildandet av planetesimaler genom kollapsen av kulmoln i protoplanetära skivor. Kollapsen av massiva moln är snabb och innehåller kollisioner mellan kulorna där de går sönder. Den resulterande planetesimalen består av både kulor och stoft som gör att den blir kompakt. Moln med låg massa kollapsar långsammare, har bara studsande kollisioner och resulterar i en porös kulhög.

Populärvetenskaplig beskrivning

Planeter bildas i protoplantära skivor av gas, stoft och is som kretsar runt nybildade stjärnor. Kulor tros bildas i skivan genom koagulering av stoftpartiklar. Sådana partiklar driver mot och in i stjärnan pga luftmotstånd i skivan. En idé som löser problemet är att hydrodynamiska effekter kan bilda moln av kulor som sedan kollapsar ihop till km-stora planetesimaler, planetbyggstenar.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/08/01 → …

Participants

Related projects

(Del av)

Anders Johansen, Chao-Chin Yang, Bertram Bitsch, Katrin Ros, Karl Wahlberg Jansson & Daniel Carrera

European Commission - FP7

2012/01/012016/12/31

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Karl Wahlberg Jansson & Anders Johansen, 2014, I : Astronomy & Astrophysics. 570, A47.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)