Fortsatt nätverksstöd för nationella CRC-nätverk - Child Rights, Classroom and School Managment

Projekt: Uppdragsforskning

Beskrivning

Stöd till kapacitetsutvecklingsinsats genom Barnrättsinstituet på Lunds universitet. Insatsen bygger vidare på resulteten från ITP 290 Child Rights in School and Classroom Management som genomförts med stöd av Sida under perioden 2003 - 2016.

Förväntade resultat:

En ändamålsenlig digital plattform utvecklas av de 16 nationella nätverken tillsammans med CRi@LU för att konsolidera resultat från ITP Child Rights in School and Classroom Management och med möjlighet till kommunikation, erfarenhetsutbyte och samarbete. Plattformen används därefter för att sprida resultat mer effektivt i länderna till nya målgrupper samt för att tydligare göra de nationella nätverken är del av ett globalt nätverk där man stödjer varandra. De stärkta nätverkens arbete bidrar till att skapa trygga, fredliga, inkluderande och ändamålenliga lärandemiljöer i linje med Barnkonventionen och SDG 4 God utbildning för alla i de 16 deltagande länderna.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/11/012018/07/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Bodil Rasmusson, Lena Andersson, Agneta Wångdahl Flinck, Ulf Leo & Per Wickenberg, 2016 okt 11, 1 uppl. Lund: Lund University. 254 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Per Wickenberg, 2016 jun 9.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Visa alla (2)