Från puckelrygg till prins – transformationen av en medeltida berättelse

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Theseus de Cologne, hjältedikt, fransk medeltid, filologi, prosaomskrivningar, muntlig tradition, epistemologi, kritisk textedition

Beskrivning

Under medeltiden, när prosan vann mark och hjältedikterna försvann som genre levde historien om prinsen Theseus från Köln kvar i nya former ända fram till 1700-talet. Det här projektet syftar till att kartlägga de versioner som finns kvar idag och att upplysa om hur de har använts, historiskt och litterärt, och förvandlats strukturellt. Projektet inbegriper också textkritiska editioner av en unik version och delar av andra.

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet tar sin början i en fransk hjältedikt från 1300-talet. Historien om Theseus från Köln, den puckelryggade hjälten som gömde sig i en gyllene örn och förförde kejsarens dotter, förekommer i flera olika versioner genom tiderna. Från hjältedikt blir den till mysteriespel och familjekrönika, och så sent som på 1700-talet hamnar den i var mans hand. Men om den var välkänd förr, är den idag nästan bortglömd och det ska det här projektet råda bot på.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012017/10/30

Participants

Relaterad forskningsoutput

Mari Bacquin, 2017, Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 219 s. (Études Romanes de Lund; nr. 105)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Mari Bacquin, 2015, Lund: Ellerströms förlag. 181 s. (Eureka, Ellerströms akademiska; nr. 48)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (7)