Från Syrien till Sverige. Digital infrastruktur för migrationsskildringar

Projekt: Forskning

Beskrivning

Sverige behöver ökad beredskap för migration. En nyckel finns i syriska migranters berättelser insamlade 2015–2018. DIMA, uppkallad efter det arabiska flicknamnet Dima som anspelar på varaktighet, ska etablera en digital plattform. Data integreras så att myndigheter, forskare, skolor, museer, migranter och allmänhet kan lära av erfarenheten. Sveriges stora mottagande innebär en särställning i Europa. Migranternas minnen – ett flyktigt immateriellt kulturarv – bleknar.
DIMA bevarar arvet för framtiden och blir en oundgänglig framtida resurs för historiker, antropologer, etnologer språk- och statsvetare för kunskap om detta viktiga skede i vår historia. Migranternas berättelser bevaras på originalspråket, översätts, transkriberas, annoteras och görs sökbara. Bilder, video och kommentarer knyts till intervjuerna i realtid. Ett foto länkas när det nämns i en intervju. Ett sms-meddelande länkas till inspelningen när en pappa berättar om kontakt med barnen som är kvar i ett jordanskt flyktingläger. År senare kan barnens berättelser och andra kommentarer infogas. Så skapas en flerdimensionell multimediaresurs. Varje tillägg knyts till rätt tid i originalberättelsen.
DIMA utnyttjar Humanistlaboratoriet (Lunds universitet), ett certifierat Knowledge Centre i CLARIN som bygger infrastruktur för e-vetenskap i humaniora och samhällsvetenskap och tillgängliggör språkbaserade material som forskningsdata med avancerade behandlingsverktyg. En tvärvetenskaplig forskargrupp ska förestå DIMA.
AkronymDIMA
StatusEj startat

Participants