Framtidskuster. Hållbar utveckling i kustsamhällen.

Projekt: Forskning

StatusEj startat

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • University of Copenhagen
  • University of Agder
  • Göteborgs universitet

Participants