Funktions- och produktionsbaserad modellering av svensk prosodi

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I det här projektet fokuserar vi på analys och syntes av tonal prosodi i sveamåls- och sydsvenska. Vi använder en intonationsmodell som bygger på två principer: Vi talar för att kommunicera och vårt tal beror på fysiologiska mekanismer. Svenska utgör ett intressant testfall för modellen, eftersom den hittills bara testats på engelska och mandarinkinesiska.

I detta projekt kommer vi att använda Yi Xu:s PENTA-modell för att analysera och syntetisera tonal prosodi i två svenska dialekter. PENTA-modellen är kvantitativ och bygger på två huvudprinciper: För det första, vi talar för att kommunicera, för det andra, tal beror på fysiologiska mekanismer.

Modellen kan användas både för att beskriva, förklara och generera intonationsmönster i yttranden. Intonationen modelleras matematiskt som resultatet av en tillnärmning till målfunktioner, som i sin tur bestäms av kommunikativa funktioner. Processen är reversibel, d.v.s. det är även möjligt att 'tillverka' hypotetiska intonationsmönster genom att mata in uppmätta värden i modellen. Fokus ligger på tre kommunikativa funktioner: signalering av ordaccent och talakt samt informationsstruktur. För att undersöka detta skall vi utforma och analysera talspråkskorpusar där dessa funktioner varieras på ett systematiskt sätt. Resultaten kommer att testas med talsyntes, där modellen kommer att användas för att generera intonation, samt med lyssnartester.

PENTA-modellen har tillämpats på ett tonspråk (mandarin) och ett intonationsspråk (engelska). Genom att testa den på svenska, ett sk pitch-accent språk, kommer det här projektet att ge ett viktigt bidrag till vidareutvecklingen av modellen. Vi undersöker två olika dialekter av svenska, sveamåls- och sydsvenska, vilka uppvisar skillnader i realiseringen av fokus. Dessa dialekter utgör därför intressanta testfall för PENTA-modellen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012014/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Ambrazaitis, G. & Anastasia Karlsson, 2016. 2 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Ambrazaitis, G., Buanzur, T. C. & Niebuhr, O., 2015, Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Scottish Consortium for ICPhS 2015, T. (red.). 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Ambrazaitis, G. & Johan Frid, 2014, Proc. of The 4th International Symposium on Tonal Aspects of Languages, Nijmegen, The Netherlands. Gussenhoven, C., Chen, Y. & Dediu, D. (red.). ISCA, s. 138-142 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (8)