Funktionella studier av lungor med syreförstärkt MRI

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Utveckling av MR-metoder för att med hjälp av inhalerad syrgas göra regional kvantifiering av lungfunktion.
StatusEj startat

Participants