FYSISKA AKTIVITET i KLASSRUMMET och DESS KOPPLING TILL NORMER OM SKOLAN, BEHOVSTILLFREDSSTÄLLELSE, STÖD, STUDIEMOTIVATION OCH SKOLRESULTAT

Projekt: ForskningSamarbete med skolor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Nyckelord

  • Intervention, fysisk aktivitet, attityder, stöd, motivation, prestation

Beskrivning

Syftet med studien är således att undersöka om det finns ett samband mellan interventionen av ökade och regelbundna inslag av lärarledd fysisk aktivitet för skolelever och deras attityd till skolan, uppfattat stöd från skola, lärare och föräldrar, studiemotivation och studieresultat.

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med studien är således att undersöka om det finns ett samband mellan interventionen av ökade och regelbundna inslag av lärarledd fysisk aktivitet för skolelever och deras attityd till skolan, uppfattat stöd från skola, lärare och föräldrar, studiemotivation och studieresultat.
Kort titelFYSISKA AKTIVITET i KLASSRUMMET och STUDIEMOTIVATION
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/08/152021/09/15

Participants