"Gå eller Rulla - Alla vill knulla" Om förändringsarbete kring normer som reglerar sexualitet och intimitet för personer med normrytande funktion

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier

Nyckelord

  • Sexualitet, funktionsvariationer, motstånd

Beskrivning

Sexualitet och normbrytande funktionalitet är ett tabubelagt område i Sverige. Historisk har både forskare och aktivister i Sverige prioriterat andra frågor (Kulick and Rydström, 2015). Men de senaste åren har flera aktörer, inom och utom, funktionsrättsrörelsen börjat lyfta frågor om sexualitet. Min avhandling kommer handla om det förändringsarbete som bedrivs kring normer om sexualitet och funktionalitet. Vad vill dessa aktivister? Vad för möjligheter och hinder ser dem? Vilka nya normer skapas?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/02/082020/12/23

Participants