Genus & konflikt

Projekt: Forskning

Beskrivning

Pufendorf-institutet är ett tvärvetenskapligt institut med syfte att stimulera samverkan mellan forskare från olika discipliner vid Lunds universitet. I det nya projektet "Genus & konflikter" deltar ett tvärvetenskapligt team bestående av forskare med expertis inom sociologi, global hälsa, lag, barnomsorg, socialmedicin, praktiserande sjukvård och mänskliga rättigheter.

Tillsammans kommer forskarna att studera den dynamik som uppstår vid konfliktrelaterat sexuellt våld mellan tre typer av aktörer, nämligen offer, förövare och åskådare. Avsikten är att förstå orsakerna till de olika aktörernas roll och hur dessa roller påverkar möjligheterna att hantera konsekvenserna.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/10/01 → …

Participants