Kön och våld - historiska och kulturella perspektiv

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur mäns våld mot kvinnor ska förklaras och hanteras i samhället är en omstridd fråga och har så varit i Sverige sedan mitten av 1970-talet. I det här projektet undersöks den debatt som fördes under åren 1975-2000 mellan dem som menade att våldet var ett resultat av mäns makt över kvinnor och dem som framhöll andra förklaringar till våldet än kön.

Kampen om hur mäns våld mot kvinnor ska förklaras och som pågått från mitten av 1970-talet och fram till idag handlar om olika aktörers oenighet i synen på våldtäkt, incest och kvinnomisshandel. Här figurerar advokater, barnpsykologer, byrådirektörer, feminister, journalister, kriminologer, kvinnojourskvinnor, medicinare, poliser, psykiatrer, riksdagsledamöter, sociologer, utredare och åklagare. Fokus för det här projektet ligger på de politiska processer som utgör kampen om tolkningsföreträde och hur olika texter används som verktyg i denna kamp.

Avhandlingens titel – Könsmakt eller häxjakt? – anspelar på det många gånger fientliga förhållandet mellan dem som betraktar våld som ett uttryck för mäns makt över kvinnor och dem som menar att det könspolitiska intresset för frågan bidragit till ett skuldbeläggande som i värsta fall lett till en häxjakt på oskyldiga män.

Vilken förklaring till våldet som får genomslag har stor betydelse för hur samhället hanterar problemet i lagstiftningen och i den praxis som utformas av olika yrkesgrupper.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/09/012009/12/31

Participants